ZEROX s.r.o.

Sídlo: Do Políka 255, 032 03 Liptovský Ján
IČO: 47929782
IČ DPH: SK 2024163636
Tel: 0905 454 050
e-mail: zerox@zerox.sk
 
Spoločnosť ZEROX s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Žilina, vložka číslo 62993/L.