Počas niekoľko ročnej činnosti sme postupne rozširovali portfólio ponúkaných služieb v rôznych oblastiach. Realizujeme práce na základe požiadaviek zákazníkov. Špecializujeme sa najmä na výkopové a zemné práce s ktorými sú úzko spojené aj demolačné práce vykonávané hydraulickými kladivami a demolačnými kliešťami. Zabezpečíme odvoz a dovoz materiálu nákladnými autami.

Celá ponuka služieb

 • Výkopové a zemné práce
  • Hĺbenie rýh a jám
  • Úprava vodných tokov, čistenie, prehlbovanie
  • Výkop studní, bazénov, ČOV, vodomerných šácht
  • Zameranie, výkop základov
  • Zemné vŕtanie
 • Prípravné zemné práce k realizácii stavieb
  • Budovanie príjazdových ciest
  • Hutnenie podložia
  • Odkrývka zeminy
  • Odvodnenie a spevnenie terénu
  • Rovnanie a úprava terénu
 • Výstavbu inžinierskych sietí
  • Elektrika
  • Kanalizácia
  • Plyn
  • Voda
 • Nákladnú cestnú dopravu vykonávanú cestnými nákladnými vozidlami
  • Dodávka betónu
  • Odvoz a dovoz dreva
  • Odvoz a dovoz stavebného materiálu
 • Manipuláciu s nákladom
  • Nakladanie sypkého materiálu
  • Nakladanie a vykladanie paletizovaného tovaru
  • Žeriavnicke práce
 • Služby v poľnohospodárstve a záhradníctve
  • Kosenie
  • Mulčovanie
  • Obracanie
  • Oranie
  • Príprava pôdy
  • Rozmetanie umelých hnojív
  • Sadenie
  • Siatie
  • Úpravu okolia, opilovanie porastov
 • Služby v lesníctve a poľovníctve
  • Budovanie a oprava lesných ciest
  • Odvodnenie lesných ciest
 • Letnú a zimnú údržbu ciest
  • Odhŕňanie a frézovanie snehu
  • Odvoz snehu
  • Posyp
  • Zametanie
 • Ťažbu dreva
  • Čistenie lesa
  • Manipulácia
  • Pilčícke práce
  • Preprava
  • Približovanie
  • Ťažba
 • Demolačné a deštrukčné práce
  • Búranie betónových plôch
  • Búranie stavieb
 • Čistiace a upratovacie služby